Preview Mode Links will not work in preview mode

Bygga åt idioter


Apr 7, 2020

Fredrik och Christopher från Göteborg kommer från samma firma. Håll i hatten för nu blir det rövarhistorier deluxe. Beijer vill inflika att de inte står bakom våldsamheter på arbetsplatsen. Såsom att skjuta spikpistol på varandra och slänga smällare i bajamajor.