Preview Mode Links will not work in preview mode

Bygga åt idioter


Dec 8, 2020

Agne berättar om en gör-det-självare som verkar ha bitit av listerna och Fredrik berättar om hur han drogs in in en mycket oklar reklamkampanj.