Preview Mode Links will not work in preview mode

Bygga åt idioter


Oct 19, 2022

Joel blir förbannad, på det mesta och Mats upptäcker ett tekniskt fel som beror på mänskliga faktorn, verkligen.