Preview Mode Links will not work in preview mode

Bygga åt idioter


Jun 16, 2020

Jim berättar om ett besök hos en hund, Martin berättar om sitt första jobb på ett serviceboende och Per berättar om kunden som blandade fixet själv.