Preview Mode Links will not work in preview mode

Bygga åt idioter


Feb 16, 2021

Roger "följer sladden" in i ett mystiskt rum och Hasse ber en herre att försöka hitta ett träd utan kvistar.