Preview Mode Links will not work in preview mode

Bygga åt idioter


May 17, 2023

Vi gästas av smeden Rille som kör Bobcat som ingen annan och preppern Anders som hittar lite överraskande dvd:er.