Preview Mode Links will not work in preview mode

Bygga åt idioter


Dec 3, 2019

Jonas berättar om en polare som behövde hjälp och om en bluffare som prutade på ett kreativt sätt. 

Johan berättar om en oväntad faktura och om vådan av att ha hund på jobbet”