Preview Mode Links will not work in preview mode

Bygga åt idioter


May 31, 2023

Sotarspecial. Vi gästas av sotarna Vicky Och Micke, som dessutom är far och dotter. De berättar om sotarlivet och saker man kan bli vittne till om an står på ett tak…