Preview Mode Links will not work in preview mode

Bygga åt idioter


Jul 12, 2023

Micke och Anders är kollegor och berättar om hur det är att bygga kök i lägenheter och handskas med oeniga familjer, sura ordföranden och en Tik-Tok-expert.