Preview Mode Links will not work in preview mode

Bygga åt idioter


Mar 24, 2020

Sofia och Ewelina berättar om gubbkunder som har svårt för målare av det motsatta könet.