Preview Mode Links will not work in preview mode

Bygga åt idioter


Jun 2, 2020

Micke berättar om en dam som byggde ett vaktrum åt sig på bygget och Jonathan berättar om en toalettfixerad ingenjör.