Preview Mode Links will not work in preview mode

Bygga åt idioter


Jan 14, 2020

Linus från Linköping berättar om hur det är att jobba hemma hos de petnoga ingenjörerna på SAAB. Kimmo berättar vad som kan hända när hantverkare själva förvandlas till kund.