Preview Mode Links will not work in preview mode

Bygga åt idioter


Dec 31, 2019

Caroline berättar om hur det är att vara elektriker och ha kunder som tror att hon behöver hjälp. Robin berättar om världens längsta avbetalning.