Preview Mode Links will not work in preview mode

Bygga åt idioter


Oct 16, 2019

Kakel-Perra berättar om när han jobbade hemma hos en Ingenjör från ABB och det äckligaste han varit med om. Snickar- Peter berättar om en ”Snåljåp" som föll på eget grepp.