Preview Mode Links will not work in preview mode

Bygga åt idioter


Sep 20, 2023

Trillingar! Vi gästas av trillingarna Robin, Micke och Patrik som alla är hantverkare och de berättar om badande östermalmsbor, målerifadäser och att göra sig illa.