Preview Mode Links will not work in preview mode

Bygga åt idioter


May 5, 2020

Dennis berättar om när han träffade  en mycket säregen samlare.
Peder berättar om när han bytte tak hos en dam från tyska ambassaden
Avsnittet presenteras av NKT Fasteners